شیخ بهائی (نان و پنیر)/ای خوشا نفسی که شد در جستجو

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و پنیر) توسط شیخ بهایی
(ای خوشا نفسی که شد در جستجو)

 ای خوشا نفسی که شد در جستجوبس تفحص کرد حق را کو به کو   در همه حالات، حق منظور داشتحق ورا دانست، ناحق را گذاشت   گر چنینی، هر کتابی را بخوانعاقبت، مأجوری خود را بدان   ورنه حق مقصود داری ای خبیثبر تو حجت باشد این علم حدیث   رو تتبع کن وجود رأیهاتا شوی واقف مکانهای خطا   این چنین فرموده، شاه علم و دینهادی عرفان، امیرالممنین   هان، نگویی فلسفه، کل حق بودآنکه گوید، کافر مطلق بود   آری! از وی می‌کند در دل خطوربس معانی کز دهانت بوده دور   چون تصور کردش آنکو المعی استدید دانست آنچه خود را واقعی است   چون تواند کرد عقل اثبات شیءتا نمی‌فهمند شرح رسم وی   هم برین منوال دان ابطال آناین بود قانون عقل جاودان