شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) توسط شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟)

 نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟متقی خود را نمودن بهر زر   دعوی زهد از برای عز و جاهلاف تقوی، از پی تعظیم شاه   تو نپنداری کزین لاف و دروغهرگز افتد نان تلبیست به دوغ؟   خرده بینانند در عالم بسیواقفند از کار و بار هر کسی   زیرکانند از یسار و از یمیناز پی رد و قبول، اندر کمین   با همه خودبینی و کبر و منیلاف تقوی و عدالت می‌زنی   سر به سر، کار تو در لیل و نهارسعی در تحصیل جاه و اعتبار   دین فروشی، از پی مال حراممکر و حیله، بهر تسخیر عوام   خوردن مال شهان، با زرق و شیدگاه خبث عمرو، گاهی خبث زید   وین عدالت با وجود این صفاتهست دائم، برقرار و برثبات!   بر سرش، داخل نگردد «لا» و «لیس»این عدالت هست کوه بوقبیس   می‌نیابد اختلال از هیچ چیزچون وضوی محکم «بی‌بی تمیز»