شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) از شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟)
  نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟ متقی خود را نمودن بهر زر  
  دعوی زهد از برای عز و جاه لاف تقوی، از پی تعظیم شاه  
  تو نپنداری کزین لاف و دروغ هرگز افتد نان تلبیست به دوغ؟  
  خرده بینانند در عالم بسی واقفند از کار و بار هر کسی  
  زیرکانند از یسار و از یمین از پی رد و قبول، اندر کمین  
  با همه خودبینی و کبر و منی لاف تقوی و عدالت می‌زنی  
  سر به سر، کار تو در لیل و نهار سعی در تحصیل جاه و اعتبار  
  دین فروشی، از پی مال حرام مکر و حیله، بهر تسخیر عوام  
  خوردن مال شهان، با زرق و شید گاه خبث عمرو، گاهی خبث زید  
  وین عدالت با وجود این صفات هست دائم، برقرار و برثبات!  
  بر سرش، داخل نگردد «لا» و «لیس» این عدالت هست کوه بوقبیس  
  می‌نیابد اختلال از هیچ چیز چون وضوی محکم «بی‌بی تمیز»