شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) از شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو)
  نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو باغ و راغ و حشمت و اقبال تو  
  نان و حلوا چیست؟ این طول امل وین غرور نفس و علم بی‌عمل  
  نان و حلوا چیست؟ گوید با تو فاش این همه سعی تو از بهر معاش  
  نان و حلوا چیست؟ فرزند و زنت اوفتاده همچو غل در گردنت