شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) توسط شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو)

 نان و حلوا چیست؟ جاه و مال توباغ و راغ و حشمت و اقبال تو   نان و حلوا چیست؟ این طول املوین غرور نفس و علم بی‌عمل   نان و حلوا چیست؟ گوید با تو فاشاین همه سعی تو از بهر معاش   نان و حلوا چیست؟ فرزند و زنتاوفتاده همچو غل در گردنت