شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست؟ ای نیکو سرشت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) توسط شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست؟ ای نیکو سرشت)

 نان و حلوا چیست؟ ای نیکو سرشتاین عبادتهای تو بهر بهشت   نزد اهل حق، بود دین کاستندر عبادت، مزد از حق خواستن   رو حدیث ما عبدتک، ای فقیراز کلام شاه مردان، یاد گیر   چشم بر اجر عمل، از کوری استطاعت از بهر طمع، مزدوری است   خادمان، بی‌مزد گیرند این گروهخدمت با مزد، کی دارد شکوه؟   عابدی کاو اجرت طاعات خواستگر تو ناعابد نهی نامش، رواست   تا به کی بر مزد داری چشم تیز!مزد از این بهتر چه خواهی، ای عزیز   کاو تو را از فضل و لطف با مزیداز برای خدمت خود آفرید   با همه آلودگی، قدرت نکاستبر قدت تشریف خدمت کرد راست