شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست؟ این تدریس تو

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) توسط شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست؟ این تدریس تو)

 نان و حلوا چیست؟ این تدریس توکان بود سرمایه‌ی تلبیس تو   بهر اظهار فضیلت، معرکهساختی، افتادی اندر مهلکه   تا که عامی چند سازی دام خویشبا صد افسون، آوری در دام خویش   چند بگشایی سر انبان لاف؟چند پیمایی گزاف اندر گزاف؟   نی فروعت محکم آمد، نی اصولشرم بادت از خدا و از رسول   اندرین ره چیست دانی غول تو؟این ریایی درس نامعقول تو   درس اگر قربت نباشد زان غرضلیس درسا انه بس المرض   اسب دولت، برفراز عرش تاختآنکه خود را زین مرض آزاد ساخت