شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست؟ این اعمال تو

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) از شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست؟ این اعمال تو)
  نان و حلوا چیست؟ این اعمال تو جبه‌ی پشمین، ردا و شال تو  
  این مقام فقر خورشید اقتباس کی شود حاصل کسی را در لباس  
  زین ردا و جبه‌ات، ای کج نهاد! این دو بیت از مثنوی آمد به یاد:  
  «ظاهرت، چون گور کافر پر حلل وز درون، قهر خدا عز و جل  
  از برون، طعنه زنی بر بایزید وز درونت، ننگ می‌دارد یزید»  
  رو بسوز! این جبه‌ی ناپاک را وین عصا و شانه و مسواک را  
  ظاهرت، گر هست با باطن یکی می‌توان ره یافت بر حق، اندکی  
  ور مخالف شد درونت با برون رفته باشی در جهنم، سرنگون  
  ظاهر و باطن، یکی باید، یکی تابیابی راه حق را، اندکی