شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست؟ این اعمال تو

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) توسط شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست؟ این اعمال تو)

 نان و حلوا چیست؟ این اعمال توجبه‌ی پشمین، ردا و شال تو   این مقام فقر خورشید اقتباسکی شود حاصل کسی را در لباس   زین ردا و جبه‌ات، ای کج نهاد!این دو بیت از مثنوی آمد به یاد:   «ظاهرت، چون گور کافر پر حللوز درون، قهر خدا عز و جل   از برون، طعنه زنی بر بایزیدوز درونت، ننگ می‌دارد یزید»   رو بسوز! این جبه‌ی ناپاک راوین عصا و شانه و مسواک را   ظاهرت، گر هست با باطن یکیمی‌توان ره یافت بر حق، اندکی   ور مخالف شد درونت با برونرفته باشی در جهنم، سرنگون   ظاهر و باطن، یکی باید، یکیتابیابی راه حق را، اندکی