شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست، دانی ای پسر؟

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) توسط شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست، دانی ای پسر؟)

 نان و حلوا چیست، دانی ای پسر؟قرب شاهان است، زین قرب، الحذر   می‌برد هوش از سر و از دل قرارالفرار از قرب شاهان، الفرار   فرخ آنکو رخش همت را بتاختکام از این حلوا و نان، شیرین نساخت   قرب شاهان، آفت جان تو شدپایبند راه ایمان تو شد   جرعه‌ای از نهر قرآن نوش کنآیه‌ی «لا ترکنوا» را گوش کن   لذت تخصیص او وقت خطابآن کند که ناید از صد خم شراب   هر زمان که شاه گوید: شیخنا!شیخنا مدهوش گردد، زین ندا   مست و مدهوش از خطاب شه شودهر دمی در پیش شه، سجده رود   می‌پرستد گوییا او شاه راهیچ نارد یاد، آن الله را   الله الله، این چه اسلام است و دینشرک باشد این، به رب‌العالمین