دیوان شمس/گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری)
'


 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باریور صبح و سحر خواهی نک صبح و سحر باری 
 ای یوسف کنعانی وی جان سلیمانیگر تاج و کمر خواهی نک تاج و کمر باری 
 ای حمزه آهنگی وی رستم هر جنگیگر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپر باری 
 ای بلبل پوینده وی طوطی گویندهگر قند و شکر خواهی نک قند و شکر باری 
 ای دشمن عقل و هش وی عاشق عاشق کشگر زیر و زبر خواهی نک زیر و زبر باری 
 ای جان تماشاجو موسی تجلی جوگر سمع و بصر خواهی نک سمع و بصر باری 
 ای دیو پر از کینه وی دشمن دیرینهگر فتنه و شر خواهی نک فتنه و شر باری 
 خاموش مگو چندین برخیز سفر بگزینگر یار سفر خواهی نک یار سفر باری 
 شمس الحق تبریزی از حسن و دلاویزیگر خسته جگر خواهی نک خسته جگر باری