دیوان شمس/چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن)
'


 چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردنچه باشد ناز معشوقان بجز بیگانگی کردن 
 ز هر ذره بیاموزید پیش نور برجستنز پروانه بیاموزید آن مردانگی کردن 
 چو شیر مست بیرون جه نه اول دان و نه آخرکه آید ننگ شیران را ز روبه شانگی کردن 
 سرافراز است که لیکن نداند ذره باشیدنچه گویم باز را لیکن کجا پروانگی کردن 
 به پیش تیر چون اسپر برهنه زخم را جستنمیان کوره با آتش چو زر همخانگی کردن 
 گر آب جوی شیرین است ولی کو هیبت دریاکجا فرزین شه بودن کجا فرزانگی کردن 
 تویی پیمانه اسرار گوش و چشم را بربندنتاند کاسه سوراخ خود پیمانگی کردن 
 اگر باشد شبی روشن کجا باشد به جای روزوگر باشد شبه تابان کجا دردانگی کردن