دیوان شمس/هست ما را هر زمانی از نگار راستین

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(هست ما را هر زمانی از نگار راستین)
'


 هست ما را هر زمانی از نگار راستینلقمه‌ای اندر دهان و دیگری در آستین 
 این حد خوبی نباشد ای خدایا چیست اینهیچ سروی این ندارد خوش قد و بالا است این 
 این چنین خورشید پیدا چونک پنهان می شوداو چنین پنهان ز عالم از برای ماست این 
 جمع خواهد آن بت و تنهاروان خود دیگرندهر کجا خوبی بود او طالب غوغاست این 
 شمس تبریز ار چه جانی گر چو جان پنهان شویبر دلم تهمت نشیند کز کجا برخاست این