دیوان شمس/نگارا مردگان از جان چه دانند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(نگارا مردگان از جان چه دانند)
'


 نگارا مردگان از جان چه دانندکلاغان قدر تابستان چه دانند 
 بر بیگانگان تا چند باشیبیا جان قدر تو ایشان چه دانند 
 بپوشان قد خوبت را از ایشانکه کوران سرو در بستان چه دانند 
 خرامان جانب میدان خویش آمباش آن جا خران میدان چه دانند 
 بزن چوگان خود را بر در ماکه خامان لطف آن چوگان چه دانند 
 بهل ویرانه بر جغدان منکرکه جغدان شهر آبادان چه دانند 
 چه دانند ملک دل را تن پرستانگدایان طبع سلطانان چه دانند 
 یکی مشتی از این بی‌دست و بی‌پاحدیث رستم دستان چه دانند