دیوان شمس/نومید مشو جانا کاومید پدید آمد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(نومید مشو جانا کاومید پدید آمد)
'


 نومید مشو جانا کاومید پدید آمداومید همه جان‌ها از غیب رسید آمد 
 نومید مشو گر چه مریم بشد از دستتکان نور که عیسی را بر چرخ کشید آمد 
 نومید مشو ای جان در ظلمت این زندانکان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد 
 یعقوب برون آمد از پرده مستورییوسف که زلیخا را پرده بدرید آمد 
 ای شب به سحر برده در یارب و یارب توآن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد 
 ای درد کهن گشته بخ بخ که شفا آمدوی قفل فروبسته بگشا که کلید آمد 
 ای روزه گرفته تو از مایده بالاروزه بگشا خوش خوش کان غره عید آمد 
 خامش کن و خامش کن زیرا که ز امر کنآن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد