دیوان شمس/می شناسد پرده جان آن صنم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(می شناسد پرده جان آن صنم)
'


 می شناسد پرده جان آن صنمچون نداند پرده را صاحب حرم 
 چون ز پرده قصد عقل ما کندتو فسون بر ما مخوان و برمدم 
 کس ندارد طاقت ما آن نفسعاقل از ما می رمد دیوانه هم 
 آن چنان کردیم ما مجنون که دوشماه می انداخت از غیرت علم 
 پرده‌هایی می نوازد پرده درتارهایی می زند بی‌زیر و بم 
 عقل و جان آن جا کند رقص الجملکو بدرد پرده شادی و غم 
 این نفس آن پرده را از سر گرفتما به سر رقصان چو بر کاغذ قلم