دیوان شمس/ما مست شدیم و دل جدا شد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ما مست شدیم و دل جدا شد)
'


 ما مست شدیم و دل جدا شداز ما بگریخت تا کجا شد 
 چون دید که بند عقل بگسستدر حال دلم گریزپا شد 
 او جای دگر نرفته باشداو جانب خلوت خدا شد 
 در خانه مجو که او هواییستاو مرغ هواست و در هوا شد 
 او باز سپید پادشاهستپرید به سوی پادشا شد