دیوان شمس/ما به خرمنگاه جان بازآمدیم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ما به خرمنگاه جان بازآمدیم)
'


 ما به خرمنگاه جان بازآمدیمجانب شه همچو شهباز آمدیم 
 سیر گشتیم از غریبی و فراقسوی اصل و سوی آغاز آمدیم 
 وارهیدیم از گدایی و نیازپای کوبان جانب ناز آمدیم 
 در کنار محرمان جان پروریمچونک اندر پرده راز آمدیم 
 او کمند انداخت و ما را برکشیدما به دست صانع انگاز آمدیم 
 پیش از آن کاین خانه ویران کرد اجلحمدلله خانه پرداز آمدیم 
 نان ما پخته‌ست و بویش می رسدتا به بوی نان به خباز آمدیم 
 هین خمش کن تا بگوید ترجمانکز مذلت سوی اعزاز آمدیم