دیوان شمس/شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود)
'


 شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بودزانک شاهنشاه ما هم شاه و هم درویش بود 
 شاه ما از پرده برجان چو خود را جلوه کردجان ما بی‌خویش شد زیرا که شه بی‌خویش بود 
 شاه ما از جان ما هم دور و هم نزدیک بودجان ما با شاه ما نزدیک و دوراندیش بود 
 صاف او بی‌درد بود و راحتش بی‌درد بودگلشن بی‌خار بود و نوش او بی‌نیش بود 
 یک صفت از لطف شه آن جا که پرده برگرفتآب و آتش صلح کرد و گرگ دایه میش بود 
 جان مطلق شد ز نورش صورتی کو جان نداشتگشت قربان رهش آن کس که او بدکیش بود 
 نیست می‌گفتیم اندر هست گفت آری بیاهست شد عالم از او موقوف یک آریش بود