دیوان شمس/دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دان)
'


 دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می داناز عاشق حق توبه وز باد هوا انبان 
 گر توبه شود دریا یک قطره نیابم منور خاک درآیم من آن خاک شود سوزان 
 در خاک تنم بنگر کز جان هواپیشههر ذره در این سودا گشته‌ست چو دل گردان 
 خاصیت من این است هر جا که روم اینمچه دوزد پالان گر هر جا که رود پالان 
 گویند که هر کی هست در گور اسیر آیددر حقه تنگ آن مشک نگذارد مشک افشان 
 در سینه تاریکت دل را چه بود شادیزندان نبود سینه میدان بود آن میدان 
 اندر رحم مادر چون طفل طرب یابدآن خون به از این باده وان جا به از این بستان 
 گر شرح کنم این را ترسم که مقلد راآید به خیال اندر اندیشه سرگردان