دیوان شمس/دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان)
'


 دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهانگر زبانش تلخ گوید قند دارد در دهان 
 از درون سو آشنا و از برون بیگانه رواین چنین پرمهر دشمن من ندیدم در جهان 
 چونک دلبر خشم گیرد عشق او می گویدمعاشق ناشی مباش و رو مگردان هان و هان 
 راست ماند تلخی دلبر به تلخی شرابسازوار اندر مزاج و تلخ تلخ اندر زبان 
 پیش او مردن به هر دم از شکر شیرینتر استمرده داند این سخن را تو مپرس از زندگان 
 شاد روزی کاین غزل را من بخوانم پیش عشقسجده‌ای آرم بر زمین و جان سپارم در زمان 
 مرغ جان را عشق گوید میل داری در قفصمرغ گوید من تو را خواهم قفص را بردران