دیوان شمس/خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکن

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکن)
'


 خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکنای ماه برهم می زنی عهد ثریا نی مکن 
 تو روز پرنور و لهب ما در پی تو همچو شبهر جا که منزل می کنی آییم آن جا نی مکن 
 ای آفتابی در حمل باغ از تو پوشیده حللبی تو بماند از عمل در زخم سرما نی مکن 
 ای آفتابت دایه‌ای ما در پیت چون سایه‌ایای دایه بی‌الطاف تو ماندیم تنها نی مکن