دیوان شمس/تو چه دانی که ما چه مرغانیم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(تو چه دانی که ما چه مرغانیم)
'


 تو چه دانی که ما چه مرغانیمهر نفس زیر لب چه می خوانیم 
 چون به دست آورد کسی ما راما گهی گنج گاه ویرانیم 
 چرخ از بهر ماست در گردشزان سبب همچو چرخ گردانیم 
 کی بمانیم اندر این خانهچون در این خانه جمله مهمانیم 
 گر به صورت گدای این کوییمبه صفت بین که ما چه سلطانیم 
 چونک فردا شهیم در همه مصرچه غم امروز اگر به زندانیم 
 تا در این صورتیم از کس ماهم نرنجیم و هم نرنجانیم 
 شمس تبریز چونک شد مهمانصد هزاران هزار چندانیم