دیوان شمس/به گوش من برسانید هجر تلخ پیام

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(به گوش من برسانید هجر تلخ پیام)
'


 به گوش من برسانید هجر تلخ پیامکه خواب شیرین بر عاشقان شده‌ست حرام 
 بکرد بر خور و بر خواب چارتکبیریهر آن کسی که بر او کرد عشق نیم سلام 
 به من نگر که بدیدم هزار آزادیچو عشق را دل و جانم کنیزک است و غلام 
 عظیم نور قدیم است عشق پیش خواصاگر چه صورت و شهوت بود به پیش عوام 
 دلم چو زخم نیابد رود که توبه کندمخند بر من و بر خود کدام توبه کدام 
 زهی گناه که کفر است توبه کردن از اونه پس طریق گریز و نه پیش جای مقام 
 به چار مذهب خونش حلال و ریختنیاز آنک عشق نریزد به غیر خون کرام 
 بکش مرا که چو کشتی به عشق زنده شدمخموش کردم و مردم تمام گشت کلام