دیوان شمس/بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باری)
'


 بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باریزهی صورت بدان صورت نمی‌مانی که هر باری 
 بسوزد دل اگر گویم همان دلدار پیشینیبسوزد جان اگر گویم همان جانی که هر باری 
 فلک هم خرقه ازرق بدرد زود تا دامناگر تو آستین زان سان برافشانی که هر باری 
 زهی خلوت زهی شاهی مسلم گشت آگاهیاگر زان سان من و ما را برون رانی که هر باری 
 بنال ای بلبل بیخود که سوز دیگر آوردیبدان دم نامه گل را نمی‌خوانی که هر باری