دیوان شمس/بازآمد آستین فشانان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(بازآمد آستین فشانان)
'


 بازآمد آستین فشانانآن دشمن جان و عقل و ایمان 
 غارتگر صد هزار خانهویران کن صد هزار دکان 
 شورنده صد هزار فتنهحیرتگه صد هزار حیران 
 آن دایه عقل و آفت عقلآن مونس جان و دشمن جان 
 او عقل سبک کجا ربایدعقلی خواهد چو عقل لقمان 
 او جان خسیس کی پذیردجانی خواهد چو بحر عمان 
 آمد که خراج ده بیاورگفتم که چه ده دهی است ویران 
 طوفان تو شهرها شکست استیک ده چه زند میان طوفان 
 گفتا ویران مقام گنج استویرانه ماست ای مسلمان 
 ویرانه به ما ده و برون روتشنیع مزن مگو پریشان 
 ویرانه ز توست چون تو رفتیمعمور شود به عدل سلطان 
 حیلت مکن و مگو که رفتماندر پس در مباش پنهان 
 چون مرده بساز خویشتن راتا زنده شوی به روح انسان 
 گفتی که تو در میان نباشیآن گفت تو هست عین قرآن 
 کاری که کنی تو در میان نیآن کرده حق بود یقین دان 
 باقی غزل به سر بگوییمنتوان گفتن به پیش خامان 
 خاموش که صد هزار فرق استاز گفت زبان و نور فرقان