دیوان شمس/ای پرده در پرده بنگر که چه‌ها کردی 1

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ای پرده در پرده بنگر که چه‌ها کردی)
'


 ای پرده در پرده بنگر که چه‌ها کردیدل بودی و جان بردی این جا چه رها کردی 
 خورشید جهانی تو سلطان شهانی توبی‌هوشی جانی تو گیرم که جفا کردی 
 هم عاقبت ای سلطان بردی همه را مهماندر بخشش و در احسان حاجات روا کردی 
 هر سنگ که بگرفتی لعل و گهرش کردیهر پشه که پروردی صد همچو هما کردی 
 یک طایفه را ای جان منشور خطا دادییک قافله را ناگه اصحاب صفا کردی 
 آثار فلک‌ها را اجزای زمین کردیاجزای زمین‌ها را در لطف سما کردی 
 پس من ز چه بشناسم از چرخ زمین‌ها راچون قاعده بشکستی وز درد دوا کردی