دیوان شمس/ای صورت روحانی امروز چه آوردی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ای صورت روحانی امروز چه آوردی)
'


 ای صورت روحانی امروز چه آوردیآورد نمی‌دانم دانم که مرا بردی 
 ای گلشن نیکویی امروز چه خوش بوییبر شاخ کی خندیدی در باغ کی پروردی 
 امروز عجب چیزی می‌افتی و می‌خیزیدر باغ کی خندیدی وز دست کی می‌خوردی 
 آن طبع زرافشانی و آن همت سلطانیپیران و جوانان را آموخت جوامردی 
 بگذر ز جوامردی کان هم ز دوی خیزددر وحدت همدردی درکش قدح دردی 
 هم همره و همدردی هم جمعی و هم فردیهم عاشق و معشوقی هم سرخی و هم زردی 
 با این همه در مجلس بنشین و میا با منترسم که میان ره بگریزی و برگردی 
 ور ز آنک همی‌آیی با خویش مبر دل راکز دل دودلی خیزد گه گرمی و گه سردی