دیوان شمس/ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد)
'


 ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازدخوبی قمر بهتر یا آنک قمر سازد 
 ای باغ توی خوشتر یا گلشن گل در تویا آنک برآرد گل صد نرگس تر سازد 
 ای عقل تو به باشی در دانش و در بینشیا آنک به هر لحظه صد عقل و نظر سازد 
 ای عشق اگر چه تو آشفته و پرتابیچیزیست که از آتش بر عشق کمر سازد 
 بیخود شده آنم سرگشته و حیرانمگاهیم بسوزد پر گاهی سر و پر سازد 
 دریای دل از لطفش پرخسرو و پرشیرینوز قطره اندیشه صد گونه گهر سازد 
 آن جمله گهرها را اندرشکند در عشقوان عشق عجایب را هم چیز دگر سازد 
 شمس الحق تبریزی چون شمس دل ما رادر فعل کند تیغی در ذات سپر سازد