دیوان شمس/ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد)
'


 ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشدسیمرغ فلک پیما پیش تو مگس باشد 
 آب حیوان ایمان خاک سیهی کفرانبر آتش تو هر دو ماننده خس باشد 
 جان را صفت ایمان شد وین جان به نفس جان شددل غرقه عمان شد چه جای نفس باشد 
 شب کفر و چراغ ایمان خورشید چو شد رخشانبا کفر بگفت ایمان رفتیم که بس باشد 
 ایمان فرسی دین را مر نفس چو فرزین راوان شاه نوآیین را چه جای فرس باشد 
 ایمان گودت پیش آ وان کفر گود پس روچون شمع تنت جان شد نی پیش و نی پس باشد 
 شمس الحق تبریزی رانی تو چنان بالاتا جز من پابرجا خود دست مرس باشد