دیوان شمس/ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها)
'


 ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالهاانعطش روحی فقلت ویح روحی مالها 
 ذاق من شعشاع خمر العشق روحی جرعهطار فی جو الهوی و استقلعت اثقالها 
 صار روحی فی هواه غارقا حتی دریلو تلقاه ضریر تائه احوالها 
 فی الهوی من لیس فی الکونین بدر مثلهان روحی فی الهوی من لا تری امثالها 
 لم تمل روحی الی مال الی ان اعشقترامت الاموال کی تنثر له اموالها 
 لم تزل سفن الهوی تجری بها مذ اصبحتفی بحار العز و الاقبال یوما یالها 
 عین روحی قد اصابتها فاردتها بهاحین عدت فضلها و استکثرت اعمالها 
 افلحت من بعد هلک ان اعوان الهویاعتنوا فی امرها ان خففوا حمالها 
 آه روحی من هوی صدر کبیر فائقکل مدح قالها فیه ازدرت اقوالها 
 ییاس النفس اللقاء من وصال فائتحین تتلو فی کتاب الغیب من افعالها 
 حبذا احسان مولی عاد روحا اذ نفثناولتها شربه صفی لها احوالها 
 ان روحی تقشع اللقیات فی الماضی مداثم لا تبصر مضی اذ تفکر استقبالها 
 اختفی العشق الثقیل فی ضمیری درهان روحی اثقلت من دره قد شالها 
 مثله ان اثقل الیوم المخاض حرهاوقعتها فی ردی لم تغنها احجالها 
 غیر ان سیدا جادت لها الطافهان روحی ربوه و استنزلت اطلالها 
 سیدا مولی عزیزا کاملا فی امرهشمس دین مالک اوفت لها آمالها 
 صادف المولی بروحی و هی فی ذاک الردیمن زمان اکرمته ما رات اذلالها 
 جاء من تبریز سربال نسیج بالهویاکتست روحی صباحا انزعت سربالها 
 قالت الروح افتخارا اصطفانا فضلهثم غارت بعد حین من مقال نالها