دیوان شمس/آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم)
'


 آن خانه که صد بار در او مایده خوردیمبر گرد حوالی گه آن خانه بگردیم 
 ماییم و حوالی گه آن خانه دولتما نعمت آن خانه فراموش نکردیم 
 آن خانه مردی است و در او شیردلاننداز خانه مردی بگریزیم چه مردیم 
 آن جا همه مستی است و برون جمله خمار استآن جا همه لطفیم و دگر جا همه دردیم 
 آن جا طرب انگیزتر از باده لعلیموین جا بد و رخ زردتر از شیشه زردیم 
 آن جای به گرمی همه خورشید تموزیموین جای به سردی همه چون بهمن سردیم 
 آن جا همه آمیخته چون شکر و شیریموین جا همه آویخته در جنگ و نبردیم 
 آن جا شه شطرنج بساط دو جهانیموین جا همه سرگشته‌تر از مهره نردیم 
 چرخی است کز آن چرخ چو یک برق بتابدبر چرخ برآییم و زمین را بنوردیم