پرش به محتوا

دیوان سلمان ساوجی/رباعیات/عالم همه سرنگون توانم دیدن

از ویکی‌نبشته

عالم همه سرنگون توانم دیدن

خود را شده غرق خون توانم دیدن

جان از تن خود برون توانم دیدن

من جای تو بی تو چون توانم دیدن؟