پرش به محتوا

دیوان سلمان ساوجی/رباعیات/رویت که ازو گرفت نیرو آتش

از ویکی‌نبشته

رویت که ازو گرفت نیرو آتش

از فتنه بر افروخت به هر سو آتش

با روی تو در ستمگری زد پهلو

زلف تو و کرد زیر پهلو آتش