درگاه:قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
رده
n/a
 • ۱۹۴۶ قطعنامه‌های ۱ تا ۱۵
 • ۱۹۴۷ قطعنامه‌های ۱۶ تا ۳۷
 • ۱۹۴۸ قطعنامه‌های ۳۸ تا ۶۶
 • ۱۹۴۹ قطعنامه‌های ۶۷ تا ۷۸
 • ۱۹۵۰ قطعنامه‌های ۷۹ تا ۸۹
 • ۱۹۵۱ قطعنامه‌های ۹۰ تا ۹۶
 • ۱۹۵۲ قطعنامه‌های ۹۷ تا ۹۸
 • ۱۹۵۳ قطعنامه‌های ۹۹ تا ۱۰۳
 • ۱۹۵۴ قطعنامه‌های ۱۰۴ تا ۱۰۵
 • ۱۹۵۵ قطعنامه‌های ۱۰۶ تا ۱۱۰
 • ۱۹۵۶ قطعنامه‌های ۱۱۱ تا ۱۲۱
 • ۱۹۵۷ قطعنامه‌های ۱۲۲ تا ۱۲۶
 • ۱۹۵۸ قطعنامه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۱
 • ۱۹۵۹ قطعنامه ۱۳۲
 • ۱۹۶۰ قطعنامه‌های ۱۳۳ تا ۱۶۰
 • ۱۹۶۱ قطعنامه‌های ۱۶۱ تا ۱۷۰
 • ۱۹۶۲ قطعنامه‌های ۱۷۱ تا ۱۷۷
 • ۱۹۶۳ قطعنامه‌های ۱۷۸ تا ۱۸۵
 • ۱۹۶۴ قطعنامه‌های ۱۸۶ تا ۱۹۹
 • ۱۹۶۵ قطعنامه‌های ۲۰۰ تا ۲۱۹
 • ۱۹۶۶ قطعنامه‌های ۲۲۰ تا ۲۳۲
 • ۱۹۶۷ قطعنامه‌های ۲۳۳ تا ۲۴۴
 • ۱۹۶۸ قطعنامه‌های ۲۴۵ تا ۲۶۲
 • ۱۹۶۹ قطعنامه‌های ۲۶۳ تا ۲۷۵
 • ۱۹۷۰ قطعنامه‌های ۲۷۶ تا ۲۹۱
 • ۱۹۷۱ قطعنامه‌های ۲۹۲ تا ۳۰۷
 • ۱۹۷۲ قطعنامه‌های ۳۰۸ تا ۳۲۴
 • ۱۹۷۳ قطعنامه‌های ۳۲۵ تا ۳۴۴
 • ۱۹۷۴ قطعنامه‌های ۳۴۵ تا ۳۶۶
 • ۱۹۷۵ قطعنامه‌های ۳۶۷ تا ۳۸۴
 • ۱۹۷۶ قطعنامه‌های ۳۸۵ تا ۴۰۲
 • ۱۹۷۷ قطعنامه‌های ۴۰۳ تا ۴۲۲
 • ۱۹۷۸ قطعنامه‌های ۴۲۳ تا ۴۴۳
 • ۱۹۷۹ قطعنامه‌های ۴۴۴ تا ۴۶۱
 • ۱۹۸۰ قطعنامه‌های ۴۶۲ تا ۴۸۴
 • ۱۹۸۱ قطعنامه‌های ۴۸۵ تا ۴۹۹
 • ۱۹۸۲ قطعنامه‌های ۵۰۰ تا ۵۲۸
 • ۱۹۸۳ قطعنامه‌های ۵۲۹ تا ۵۴۵
 • ۱۹۸۴ قطعنامه‌های ۵۴۶ تا ۵۵۹
 • ۱۹۸۵ قطعنامه‌های ۵۶۰ تا ۵۸۰
 • ۱۹۸۶ قطعنامه‌های ۵۸۱ تا ۵۹۳
 • ۱۹۸۷ قطعنامه‌های ۵۹۴ تا ۶۰۶
 • ۱۹۸۸ قطعنامه‌های ۶۰۷ تا ۶۲۶
 • ۱۹۸۹ قطعنامه‌های ۶۲۷ تا ۶۴۶
 • ۱۹۹۰ قطعنامه‌های ۶۴۷ تا ۶۸۳
 • ۱۹۹۱ قطعنامه‌های ۶۸۴ تا ۷۲۵
 • ۱۹۹۲ قطعنامه‌های ۷۲۶ تا ۷۹۹
 • ۱۹۹۳ قطعنامه‌های ۸۰۰ تا ۸۹۲
 • ۱۹۹۴ قطعنامه‌های ۸۹۳ تا ۹۶۹
 • ۱۹۹۵ قطعنامه‌های ۹۷۰ تا ۱۰۳۵
 • ۱۹۹۶ قطعنامه‌های ۱۰۳۶ تا ۱۰۹۲
 • ۱۹۹۷ قطعنامه‌های ۱۰۹۳ تا ۱۱۴۶
 • ۱۹۹۸ قطعنامه‌های ۱۱۴۷ تا ۱۲۱۹
 • ۱۹۹۹ قطعنامه‌های ۱۲۲۰ تا ۱۲۸۴
 • ۲۰۰۰ قطعنامه‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۴
 • ۲۰۰۱ قطعنامه‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۶
 • ۲۰۰۲ قطعنامه‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۵۴
 • ۲۰۰۳ قطعنامه‌های ۱۴۵۵ تا ۱۵۲۱
 • ۲۰۰۴ قطعنامه‌های ۱۵۲۲ تا ۱۵۸۰
 • ۲۰۰۵ قطعنامه‌های ۱۵۸۱ تا ۱۶۵۱
 • ۲۰۰۶ قطعنامه‌های ۱۶۵۲ تا ۱۷۳۸
 • ۲۰۰۷ قطعنامه‌های ۱۷۳۹ تا ۱۷۹۴
 • ۲۰۰۸ قطعنامه‌های ۱۷۹۵ تا ۱۸۵۹
 • ۲۰۰۹ قطعنامه‌های ۱۸۶۰ تا ۱۹۰۷
 • ۲۰۱۰ قطعنامه‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۶۶
 • ۲۰۱۱ قطعنامه‌های ۱۹۶۷ تا ۲۰۳۲
 • ۲۰۱۲ قطعنامه‌های ۲۰۳۳ تا ۲۰۸۵
 • ۲۰۱۳ قطعنامه‌های ۲۰۸۶ تا کنون