حافظ (مقطعات)/به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (مقطعات)  از حافظ
(به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق)
'


 به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاقبه پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد 
 نخست پادشهی همچو او ولایت بخشکه جان خویش بپرورد و داد عیش بداد 
 دگر مربی اسلام شیخ مجدالدینکه قاضی‌ای به از او آسمان ندارد یاد 
 دگر بقیه‌ی ابدال شیخ امین الدینکه یمن همت او کارهای بسته گشاد 
 دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیفبنای کار مواقف به نام شاه نهاد 
 دگر کریم چو حاجی قوام دریادلکه نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد 
 نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتندخدای عز و جل جمله را بیامرزاد