جامی (اورنگ ششم لیلی و مجنون)/سر فتنه‌ی نیکوان آفاق

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جامی (اورنگ ششم لیلی و مجنون) از جامی
(سر فتنه‌ی نیکوان آفاق)
  سر فتنه‌ی نیکوان آفاق چون ابروی خود به نیکویی طاق  
  یعنی لیلی نگار موزون آن چون قیس‌اش هزار مجنون  
  چون دید که قیس حق‌شناس است عشقش به در از حد و قیاس است،  
  در نقد وفاش هیچ شک نیست محتاج گواهی محک نیست،  
  چون روز دگر به سویش آمد جانی پر از آرزویش آمد،  
  خواهان رضای او به صد جهد گفت‌اش پی استواری عهد:  
  «سوگند به ذات ایزد پاک گردش‌ده چرخ‌های افلاک  
  سوگند به دیده‌های روشن بر عالم راز پرتو افکن  
  سوگند به هر غریب مهجور افتاده ز یار خویشتن دور  
  کز مهر تو تا مجال باشد ببریدن من محال باشد  
  صد بار گر از غمت بمیرم پیوند به دیگری نگیرم  
  کس همنفس‌ام مباد بی‌تو! پروای کس‌ام مباد بی‌تو!  
  زین عهد که با تو بستم امروز عهد همه را شکستم امروز»  
  لیلی چو کمر به عهد دربست در مهد وفا به عهد بنشست  
  ترک همه کار و بار خود کرد روی از همه کس به یار خود کرد  
  در وصل چو قیس جهد او دید وین عهد وفا به عهد او دید،  
  وسواس محبتش فزون شد و آن وسوسه عاقبت جنون شد  
  آمد به جنون ز پرده بیرون «مجنون» لقبش نهاد گردون  
  در هر محفل که جاش کردند «مجنون! مجنون!» نداش کردند