تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب تیمسارارتشبد غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای شاپور ‌بختیار نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم
ارتشبد غلامرضا ازهاری

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا‌ ازهاری نخست‌وزیر - مصوب ۱۳۵۷۰۹۰۱

‌مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه اول آذر ماه ۱۳۵۷ پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری‌ نخست‌وزیر و موافقت با اجرای متن برنامه به اکثریت ۱۹۰ رأی از ۲۲۹ نفر عده حاضر به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری ابراز اعتماد‌نمود.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه روز چهارشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید


برنامه دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا‌ ازهاری نخست‌وزیر

‌برنامه دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر

۱ - حفظ استقلال و تمامیت کشور.
۲ - اعاده امنیت و آرامش و ایجاد نظم در سراسر کشور.
۳ - مبارزه قاطع و عملی و سریع با فساد.
۴ - تدارک و تأمین نیازهای اساسی زندگی مانند سوخت، آذوقه، آب و برق.
۵ - به راه انداختن چرخ‌های امور بازرگانی و صنعتی و کشاورزی و آموزشی و رفاهی و اجتماعی و خدماتی مملکت.
۶ - سیاست خارجی دولت اجرای اصول سیاست مستقل ملی است که از جمله اصول مزبور حفظ و تشیید صلح بین‌المللی طبق اصول منشور ملل‌متحد و مصوبات آن و همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری بر مبنای منافع متقابل با کلیه کشورها خاصه کشورهای همجوار و هم کیش قطع نظر از نظام‌اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آنها می‌باشد.

کابینه نخست وزیر ارتشبد ازهاری

‌نخست وزیر ارتشبد ازهاری

‌وزیر امور خارجه جناب آقای امیرخسرو افشار
‌وزیر راه و ترابری جناب آقای حسن شالچیان
‌وزیر جنگ تیمسار ارتشبد عظیمی
‌وزیر پست و تلگراف و تلفن جناب آقای کریم معتمدی
‌وزیر صنایع و معادن جناب آقای محمدرضا امین
‌وزیر کشور تیمسار ارتشبد قره‌باغی
‌وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای مرتضی صالحی
‌وزیر کشاورزی و عمران روستایی جناب آقای امیرحسین امیرپرویز
‌وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب آقای حسنعلی مهران
‌وزیر آموزش و پرورش جناب دکتر محمدرضا عاملی تهرانی
‌وزیر دادگستری جناب آقای حسین نجفی
‌وزیر فرهنگ و هنر جناب آقای محسن فروغی
‌وزیر بهداری و بهزیستی جناب آقای دکتر مرشد
‌وزیر مشاور در امور اجرایی جناب آقای مصطفی پایدار
‌وزیر اطلاعات و جهانگردی تیمسار سپهبد ابوالحسن سعادتمند
‌وزیر نیرو تیمسار سپهبد ایرج‌مقدم
‌وزیر مشاور جناب آقای عزت‌الله همایونفر
‌وزیر بازرگانی جناب آقای معمارزاده
‌وزیر کار و امور اجتماعی تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان
‌وزیر علوم و آموزش عالی جناب آقای دکتر شمس‌الدین مفیدی
‌وزیر مسکن و شهرسازی جناب آقای منوچهر بهرون
‌وزیر مشاور و سرپرست سازمان اوقاف جناب آقای محسن شریعتمدار
‌وزیر مشاور در امور پارلمانی جناب آقای احمد ناظمی

‌برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست وزیر می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید


منبع

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب تیمسار‌ارتشبد غلامرضا‌ازهاری نخست‌وزیر