برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۶۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۳
جزو ۶
سوره مائده

و اگر اینکه ایشان بپای میداشتند تورات و انجیل را و آنچه را که فرستاده شد بسوی ایشان از جانب پروردگارشان هر آینه میخوردند از بالای سرشان و از زیر پایهایشان یعنی بسبب باران و سبز کردن نباتات روزی آنهارا وسعت میدادیم بعض از ایشان گروهی هستند که راست گویانند و بسیاری از ایشان بد است آنچه میکنند (۶۶) ای پیغمبر برسان آنچه را که فرستاده شده است بسوی تو از جانب پروردگار خودت و اگر نکنی پس تبلیغ رسالت نکردهٔ و خدا ناامیدوارد تو را از مردم بدرستی که خدا راه نمینماید قوم کافران را (۶۷) بگو ای یهود و نصاری نیستید شما بر هر چیزی تا اینکه بپای دارید تورات و انجیل را و آنچه که فرستاده شده بسوی شما از جانب پروردگار شما و هر آینه البته زیاد می کنند بسیاری از ایشان را چیزی که فرستاده شده است بسوی تو از جانب پروردگار تو سر کشی و کفر پس اندوه مخور بر قوم کافران (۶۸) بدرستی آنکسانیکه ایمان آوردند و آن کسانیکه یهود شدند و ستاره پرستان و ترسایان هر کس ایمان آورد بخدا و روز قیامت و عمل نیکو کند پس نه ترسی بر ایشان است و نه ایشان اندوه می خورند (۶۹) هر آینه تحقیق گرفتیم ما عهد از فرزندان یعقوب و فرستادیم سوی ایشان رسولانی هر وقت آمد ایشان را رسولی بآنچه دوست نداشت نقدهای ایشان گروهی را تکذیب کردند و گروهی را میکشتند (۷۰) و گمان داشتند که نباشد عذابی پس کور شدند و کر شدند پس پذیرفت خدا بر ایشان بعد از آن کور شدند و کر شدند بسیاری ایشان و خدا بیناست با چه می کنند (۷۱) هر آینه تحقیق کافر شدند آنکسانیکه گفتند بدرستی که خدا بر اوست مسیح بن مریم و مسیح ای بنی اسرائیل عبادت کنید خدا را که پروردگار من است و پروردگار شماست بدرستی که هر که شرک بیاورد بخدا بس بتحقیق حرام کرده است خدا بر او بهشت را و آرامگاه او آتش است و نیست از برای ظالمین هیچ مددکاری (۷۲) هر آینه بتحقیق کافر شدند آن کسانی که گفتند بدرستی که خدا یکی از سه خدایان است که عیسی و مریم و خدا سه خدا می دانند و حال اینکه نیست هیچ معبودی مگر خدای واحد و اگر باز نایستند از آنچه می گویند هر آینه برسد بآنهائی که کافر شدند از قوم نصاری عذابی دردناک (۷۳) آیا پس