برگه:Qabus nama.pdf/۸۵

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۳۵
 

(ص ۴۸) و هرگز هیج کس بخدمت من نیآمد که از رحمت من بهره نیافت، اکنون چون وقت عاجزی آمد، هیچ چاره ندانستم بجز از آنک این سخن‌ها بر دیوار نوشتم، تا اگر کسی وقتی بزیارت من آید و[۱] این لفظها را بخواند و بداند و او نیز از من محروم نماند و این سخن‌ها و بندهای من بای رنج آن کس بود، اینست که نوشته است و بالله التوفیق.

 

 

 

 

  1. ظاهراً واو زائد است.