برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۱۴
نیرنگستان

غدد گوشت را هر کس بخورد غدد در میاورد.

ماست و کاهو عمر را زیاد میکند.

جرم چپق مار را میکشد.

آب دهن برای زخم خوبست[۱].

دود کردن پشکل ماچه الاغ (عنبر نصارا) برای کلیه بادها و نا خوشیها سودمند است.

تار عنکبوت برای شکستگی و بریدگی نافع است و خون را بند میآورد[۲].

تربت سیدالشهدا را روز اول ماه بخورند ثواب دارد.

ماست را باید خورد و کاسه اش را زیر سر گذاشت و خوابید[۳].

از شیرینی که سر عروس شاباش میکنند هر دختری بخورد بختش باز میشود.

گلوی کسی درد بگیرد باید آنرا نجس کرد تا خوب بشود.

برای اینکه به اتومبیل صدمه نرسد نظر قربانی و کجی آبی جلو آن آویزان میکنند.

برای تولید محبت نعل در آتش میگذارند.

دود کردن کندر و اسفند هر روز صبح سبب گشایش کار است.


  1. اگر لعاب دهن آدمی بر جراحتها مالند سود دارد و گزیدگی هوام و آدمی را منفعت دهد و پا زهر (پادزهر) همه گزندها بود خامه اگر آدمی گرسنه یا تشنه بود و آب دهن آدمی که ناهار بود کشنده جمیع جنبنده‌ها بود.» هزاراسرار.
    آب دهن در عملیات جادوگری و برای دفع چشم زخم وغیره نیز بکار میرود.
  2. «تنیدهٔ عنکبوت بر جای خون برآمدن نهند امساک پذیرد.» نزهة‌القلوب
  3. چونکه ماست خواب میآورد.