برگه:Majlis Melli 4.pdf/۱۳۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
دورهٔ چهارم ـ قسمت دوم امتیازات
۲۰۲
قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت‌سازی در آذربایجان

شرایط ابطال‌کننده امتیاز و سایر شرایط لازم برای حفظ حقوق دولت و مملکت را دولت تهیه و پس از توافق نظر با کمپانی مزبور بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود.

[۱]مادهٔ پنجم ـ کمپانی استاندارد اویل یا هریک از کمپانی های امریکائی که مورد قبول واقع شود نمیتواند بهیچوجه این امتیاز را بهیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط بتصویب مجلس شورای ملی ایران است.قانون[۲]
امتیاز ایجاد کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان

مصوب ۱۵ جدی ۱۳۰۱ شمسی

مادهٔ اول ـ از تاریخ امضای این قرارداد لغایت مدت پانزده سال شمسی ساختن کبریت در آذربایجان مختص بحاج محمدرحیم خوئی وحاج محمدباقر خوئی خواهد بود بدیهی است که اشخاص دیگر از وارد کردن کبریت بخاک آذربایجان و خرید و فروش در آنجا ممنوع نخواهند بود.

مادهٔ دوم ـ صاحبان امتیاز متعهد هستند که از این تاریخ در ظرف مدت پنج سال حوائج محلی ایالت آذربایجان را از حیث مصرف کبریت کاملا رفع نمایند و هرگاه در عرض این مدت از عهده انجام این امر بر نیایند حق اختصاص بقیه مدت دیگر


  1. مادهٔ پنجم ـ کمپانی استاندارداویل نمیتواند بهیچوجه این امتیاز را بهیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط بتصویب مجلس شورای ملی ایران است. عدم رعایت این ماده باعث سقوط امتیاز از درجه اعتبار خواهد بود.
  2. قانون فوق بموجب قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۰۶ (دوره ششم تقنینیه) به مدت ۱۵ سال تمدید شده است.