پرش به محتوا

برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۹۲

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۹۰ —

حقایق بر نیاید و اگر چه از تیز تازی چون قلم بسر درآیدلم یبق فی الارض قرطاس و لاقلمولامداد و لاشیئی من الورقپس همان بهتر که خیر الکلام ما قلّ و دلّ و لم یمل برخوانیم و آتش آرزوی این مقالات بآب تأمل فرو[۱] نشانیم. که اگر دریاهای عالم مداد گردد و درختان قلم شود و زمین قرطاس و نویسنده شوند جملةالناس از اول دنیا تا آخر عقبی شرح صفات آن نتوانند نوشتتمت الرساله فی تقریر دیباچه


  1. تأمل در مابقی فرو.