پرش به محتوا

برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۳

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۷۱ —

تقریرات ثلاثه

۱– سؤال خواجه شمس‌الدین صاحبدیوان

صاحب صاحبقران خواجهٔ زمان نیکو سیرت و صورت جهان شمس‌الدنیا والدین صاحب دیوان الماضی علیه الرحمة الواسعه کاغذی بخدمت شیخ عارفان سالک قدوةالمحققین مفخرالسالکین مصلح‌الدین السعدی رحمة‌الله علیه نوشت و از خدمت او پنج سؤال کرد. سؤال اول آن بود که دیو بهتر یا آدمی. سؤال دوم آنکه مرا دشمنی هست بهیچگونه با من دوست نمیگردد. سؤال سوم آنکه حاجی بهتر یا غیر حاجی[۱]. سؤال چهارم آنکه علوی بهتر یا عامی. سؤال پنجم آنکه بدست دارندهٔ خط دستاری از بهر آن پدر میرسد و پانصد دینار زر آن را قبول فرمایند که بعد از آن عذر خواسته شود. آن شخص که کاغذ و زر میآورد چون باصفهان رسید با خود اندیشه کرد که من بارها دیده‌ام که خواجه بخروار زر بخدمت شیخ میداد و او قبول نمیکرد و از بهر علفهٔ مرغان می‌ستد من خود را در معرض مرغان درآورم و صد و پنجاه دینار ازان بر گرفت و در اصفهان در دکان تاجری بنهاد و شیخ چون بر کاغذ وقوف یافت بدانست که غلام تخلیطی کرده است، اما با او نگفت و گفت فردا بیا تا جواب بنویسم. رووز دیگر بخدمت شیخ رفت و شیخ کاغذ سربسته بوی


  1. یا غازی.