برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۵۳۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
باب هفتم
— ۱۹۰ —

  دوم پرده بر بی حیایی متن که خود میدرد پردهٔ خویشتن  
  ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او[۱] می‌درافتد بگردن بچاه  
  سوم کژ[۲] ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی  

حکایت

  شنیدم که دزدی درآمد ز دشت بدروازهٔ سیستان برگذشت[۳]  
  بدزدید بقال ازو نیمدانگ برآورد دزد سیهکار بانگ  
  خدایا تو شبرو بآتش مسوز که ره میزند سیستانی بروز[۴]  

حکایت

  یکی گفت با صوفیی در صفا ندانی فلانت چگفت از قفا؟  
  بگفتا خموش ای برادر بخفت[۵] ندانسته بهتر که دشمن چه گفت؟  
  کسانی که پیغام دشمن برند ز دشمن همانا که دشمن ترند  
  کسی قول دشمن نیارد بدوست جز آنکس که در دشمنی یار اوست  

 1. خود.
 2. کم.
 3. در بعضی از نسخه‌ها این بیت نیز هست:
    چو چیزی خرید او ز بقال کوی ز ماکول و طعمی که بایستش اوی  

  و در بعضی از نسخه‌های متأخر:

    ز بقال آن کوی چیزی خرید وزان چیز بیچاره خیری ندید  
 4. در بعضی از نسخه‌های چاپی افزوده‌اند:
    بشب هستم از فعل خود خوفناک بروز این ندارد ز کس ترس و باک  

  و در یک نسخهٔ قدیمی این بیت بی‌تناسب در اینجا هست:

    چه نیکو زد این رمز مرد دلیر ز خود وز خفتان نگشتیم سیر  
 5. نهفت.