برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۱۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
-۹-

بحر خزر ۲۵-۲۶

بخارا ۲۸-۳۲

بختیاری ۸۴

برلن ۷۲

برن ۳۰

بهارستان ۹۱

پارک امین‌الدوله ۹۱

پاریس ۵۵-۷۹-۱۰۰

پترسبورک ۳۰-۹۶

تبریز ۳۱-۳۲-۴۲-۴۳-۵۲-۶۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۳-۸۴-۹۱-۱۰۰-۱۰۳

ترانسوال ۴۰

ترکستان ۲۵-۲۸

ترکمن‌چای ۲۷-۲۸-۲۹-۳۱

ترکیه ۶۷

تفلیس ۱۰۰

توپخانه (میدان) ۵۵-۵۸

جلفا ۷۹-۸۳

چین ۱۳

چین و ماچین ۳۳

حضرت عبدالعظیم ۴۱-۷۶-۷۸-۸۵

حوضخانه مجلس ۵۴

خراسان ۲۸-۴۳

خلیج فارس ۲۰-۲۸

خوزستان ۳۱

خوقند ۲۸

خیابان دوشان‌تپه ۷۶

« ژاله ۷۶

« عین‌الدوله ۷۶