برگه:Babak by Nafisi.djvu/۱۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


همان افتراها که درباره مزدکیان در کتاب‌ها هست درباره این گروه نیز آمده است.


جنبش بابک

ابن العبری در مختصر الدول مینویسد شماره پیروان بابک بجز پیادگان بیست هزار بود و پیروانش هیچ زن و مرد و جوان و کودکی از مسلمانان نمییافتند مگر آنکه آنها را پاره پاره کنند و بکشند و شماره کسانی که بدستشان کشته شدند بدویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد تن رسید. عوفی در جوامع الحکایات میگوید: « در تاریخ مقدسی آورده است که حساب کردند کشتگان او را هزار بار هزار (یک میلیون) مسلمان را کشته بود ».

ابومنصور بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق مینویسد: شماره پیروان بابک از مردم آذربایجان و دیلمانی که بدو پیوسته بودند بسیصد هزار تن میرسید.

نظام الملک طوسی در سیاست‌نامه میگوید: «از جلادان او یک جلاد گرفتار آمده بود، ازو پرسیدند که : تو چند کس کشته‌ای؟ گفت : او را جلادان بسیار بوده‌اند، اما آنچه من کشته‌ام سی و شش هزار مسلمانست، بیرون از جلادان دیگر و آنچه در حرب‌ها کشته‌اند ».

حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده و قاضی احمد غفاری در نگارستان نوشته‌اند که این جلاد گفت: ماده تن بودیم و آنچه بدست من کشته شد بیست هزار کس بوده اند. مولف روضة الصفا نیز همین نکته را آورده و در پایان آن گوید: « و در بعضی روایات وارد شده والعهدة علی الراوی که عدد مقتولات بابک در معارک و غیر آن بهزار هزار (یک میلیون) رسید ».

مولفان نگارستان و مجمل فصیحی نام این جلاد را «نوذر» ضبط کرده‌اند. مولف زینة المجالس شماره جلادان را ده و شماره کشتگان بدست یک تن از ایشانرا بیست هزار نوشته است. فزونی استرابادی در کتاب بحیره شماره جلادان را بیست نوشته و گوید وی گفت:

«ما بیست جلاد بودیم اما بمن کمتر خدمت میفرمود، آنچه بدست من کشته شده‌اند شاید از بیست هزار کس زیاده باشد، از دیگران خبر ندارم».

اعتمادالسلطنه در منتظم ناصری گوید: شماره کسانی که در ظرف بیست

۱۴