برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۶۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


فصل سوم

روابط ناپلئون با ایران

درست معلوم نیست از چه تاریخ فکر لشکرکشی بطرف هندوستان در دماغ ناپلئون پیدا شده بود. آنچه که معلوم است مدتها قبل از مسافرت به مصر او در این خیال بوده[۱] بعدها نیز مشاهده مینمود بهیچ وسیله نمیتواند بر انگلیسها دست


 1. جان ویلیام کی یکی از مورخین و سیاسیون انگلیس که بعدها مکرر اسم او برده خواهد شد در کتاب خود موسوم به تاریخ جنگهای افغانستان در جلد اول آن در صفحه ۴۴ چنین مینویسد:
  «عدهٔ از فرانسویها باسم نبات شناسی قبل از مسافرت بناپارت بمصر وارد طهران شده بودند و به آغامحمدخان پیشنهاد کردند که بصره و بغداد را متصرف شود و به تیپوسلطان کمک نماید که بر ضد انگلیسها قیام کرده و به فرانسویها اجازه دهد در بندر عباس اقامت کنند.
  هر گاه این فرانسوی‌ها باسم نمایندگان مختار از جانب دولت فرانسه آمده بودند بدون تردید آغا محمدخان باین عملیات اقدام مینمود و به مملکت عثمانی حمله میکرد ولی آغا محمدخان بقول آنها اعتماد نکرد.»
  در جلد دهم کتاب معاهدات و اسناد سیاسی که در سال ۱۸۹۲ از طرف حکومت هندوستان اشاعت یافته مینویسد:
  «در سال ۱۷۹۶ میلادی مسیو الیویه (Olivier) نام از طرف جمهوری فرانسه مأمور ایران گردید که با دربار پادشاه ایران داخل اتحاد و دوستی گردد و مقصود از این اتحاد این بود که باب عالی را با دولت ایران علیه دولت روس متحد نماید.»
  (صفحه ۷)
۵۶