اهداف توسعه پایدار/۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اهداف توسعه پایدار توسط سازمان ملل
هدف ۱۵

هدف اصلی ۱۵: پاسداشت، احیاء و ترویج استفادهٔ پایدار از بوم‌سازگان‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و توقف و معکوس‌سازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع‌زیستی[ویرایش]

۱–۱۵- تضمین حفاظت، احیاء و استفادهٔ پایدار از بوم‌سازگان‌های خاکی و آب‌های شرب درون بوم و همین‌طور استفادهٔ پایدار از خدمات این بوم‌سازگان‌ها؛ به ویژه جنگل‌ها، تالاب‌ها، کوه‌ها و نواحی خشک تا سال ۲۰۲۰ و در راستای الزامات توافق‌های بین‌المللی

۲–۱۵- ترویج اجرای مدیریت پایدار همهٔ انواع جنگل‌ها، متوقف ساختن جنگل‌زدایی، احیای جنگل‌هایی که دچار فرسایش شده‌اند و افزایش قابل ملاحظهٔ جنگل‌زایی و احیای جنگل‌ها در سطح جهان تا سال ۲۰۲۰

۳–۱۵- مبارزه با بیابان‌زایی، احیای سرزمین و خاک فرسوده، از جمله احیای سرزمین‌هایی که تحت تأثیر بیابان‌زایی، خشک‌سالی و سیل بوده‌اند و تلاش برای دستیابی به جهانی عاری از فرسایش زمین تا سال ۲۰۳۰

۴–۱۵- تضمین حفاظت از بوم‌سازگان‌های کوهستانی و تنوع‌زیستی آن‌ها به منظور ارتقای ظرفیت آن‌ها برای تأمین ضروریات توسعهٔ پایدار تا سال ۲۰۳۰

۵–۱۵- اتخاذ اقدام فوری و ویژه برای کاهش تخریب زیست‌گاه‌های طبیعی، متوقف ساختن نابودی تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض و جلوگیری از انقراض آن‌ها تا سال ۲۰۲۰

۶–۱۵- ترویج به اشتراک گذاری منصفانه و مناسب مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک و ترویج دسترسی به این منابع، در راستای توافق‌های بین‌المللی

۷–۱۵- اقدام فوری برای پایان دادن به صید غیرقانونی و قاچاقِ گونه‌های حفاظت شدهٔ گیاهی و جانوری و کنترل عرضه و تقاضای محصولات غیرقانونی وابسته به حیات وحش

۸–۱۵- انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از پدیدار شدن گونه‌های بیگانه و مهاجم در بوم‌سازگان‌های خشکی و آب، و کاهش قابل ملاحظهٔ آثار این گونه‌ها و کنترل یا ریشه‌کنی گونه‌های یاد شده تا سال ۲۰۲۰

۹–۱۵- همهٔ برنامه‌ریزی‌های ملّی و محلّی مربوط به فرایندهای توسعه و راهبردها و رویکردهای کاهش فقر، با توجه به ارزش بوم‌سازگان‌ها و تنوع‌زیستی تا سال ۲۰۲۰ تهیه و تعریف شوند و یا به بیان دیگر، در تدوین موارد یاد شده، ارزش بوم‌سازگان‌ها و تنوع‌زیستی همواره مد نظر باشد.

۱۵-الف- تأمین منابع مالی و افزایش قابل ملاحظهٔ بودجه در سایهٔ استفاده از همهٔ منابع، با هدف حفاظت و استفادهٔ پایدار از تنوع زیستی و بوم‌سازگان‌ها

۱۵-ب- بسیج دارایی‌های قابل ملاحظه از همهٔ منابع و در کلیهٔ سطوح، با هدف تأمین منابع مالی مدیریت پایدار جنگل‌ها و فراهم آوردن انگیزهٔ کافی برای کشورهای در حال توسعه برای مدیریت پایدار جنگل‌ها و حفاظت و احیای مناطق جنگلی

۱۵-ج- گسترش حمایت جهانی از فعالیت‌های انجام شده برای مبارزه با صید غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت شده، از جمله از طریق: ارتقای ظرفیت‌های جوامع محلّی برای پیشبرد فرصت‌هایی برای امرار معاش به شیوهٔ پایدار