امیر خسرو دهلوی (از آیینه سکندری)/دلم چون به گوهر کشی خاص گشت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (از آیینه سکندری)  از امیر خسرو دهلوی
(دلم چون به گوهر کشی خاص گشت)
'


 دلم چون به گوهر کشی خاص گشتبه دریای اندیشه غواص گشت 
 بهر غوطه چندان فرو ریخت درکه دریا تهی گشت و آفاق پر 
 نثاری کزان در برانگیختمبه درگاه پیغمبرش ریختم 
 من افشاندم و آسمان برگرفتعطارد ببوسید و بر سر گرفت 
 دریغ آمدم کاینچنین گوهریبرم تحفه در خدمت دیگری 
 ادب نایدم بیش ازین در ضمیرکزان سازم آرایش مدح پیر 
 پناه جهان دین حق را نظامره قدس را پیشوای تمام