پرش به محتوا

الگو:زیرخط

از ویکی‌نبشته

کاربرد[ویرایش]

این الگو قالب‌بندی متن زیرخط را ساده می‌کند.

شکل کوتاه‌شده
{{زخ}} به اینجا تغییر مسیر دارد. اگر تمایل داشته باشید می‌توانید از فرمت کوتاه نیز استفاده کنید.

نمونه‌ها[ویرایش]

{{زیرخط|متن زیرخط}}

متن زیرخط

{{زخ|متن زیرخط}}

متن زیرخط

{{زخ|متن زیرخط|5px}}

متن زیرخط

جستارهای وابسته[ویرایش]

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

Text to be underlined.

محتواضروری
22

Thickness of the underlining to be applied.

ناشناختهپیشنهادشده