الگو:خطکش

از ویکی‌نبشته

کاربر[ویرایش]

از این الگو برای کشیدن یک خط با اندازه‌های دلخواه یا تمام‌صفحه استفاده کنید:

  • مثال تمام صفحه:

{{خطکش}}

نتیجه:


 
  • مثال تمام صفحه دوخطی:

{{خطکش}}{{خطکش}}

نتیجه: 
  • مثال خط کوتاه:

{{خطکش|10em}}

نتیجه:


 
  • مثال خط کلفت:

{{خطکش|height=3px}}

نتیجه:


 
  • مثال خط کوتاه چپ‌چین:

{{خطکش|6em|align=left}}

نتیجه: