الگو:جعبه رنگی‌شده

از ویکی‌نبشته
{{{title}}}
{{{content}}}الگو:Clr

استفاده[ویرایش]

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
background-content-colorbackground-content-color

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
stylestyle

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
background-title-colorbackground-title-color

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
iconicon

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
title-colortitle-color

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوانعنوان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
linklink

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
link-colorlink-color

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
view-textview-text

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
محتوامحتوا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رنگ زمینه محتوارنگ زمینه محتوا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سبکسبک

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رنگ زمینه عنوانرنگ زمینه عنوان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
آیکونآیکون

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
icon-sizeicon-size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اندازه آیکوناندازه آیکون

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوند آیکونپیوند آیکون

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
icon-linkicon-link

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رنگ عنوانرنگ عنوان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
titletitle

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوندپیوند

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رنگ پیوندرنگ پیوند

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
contentcontent

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری